Legislación suelos contaminadosEl passat 28 de novembre es va publicar al BOE la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, per la que s’eliminen les deduccions per inversions ambientals.

Al Preàmbul de la Llei es justifica que desapareix l’esmentada inversió tenint en compte que les exigències en matèria ambiental són cada vegada superiors, tornant-se en ocasions obligatòries, pel que resultava paradoxal el manteniment d’un incentiu d’aquestes característiques.

La Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2015 i és aplicable als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’expressada data.

Per ampliar informació o qualsevol dubte restem a la vostra disposició.