Enginyeria

Pleiades, enginyeria i consultoria, S.L. dóna servei en els camps dels estudis previs i projectes per a la construcció, l’estudi i gestió del terreny i del territori (geotècnia, topografia, GIS i medi ambient), direcció i control d’obra civil, d’infraestructures i urbanització així com fotografia tècnica (fotografia aèria cartogràfica, per a control d’obres, fotografia aèria panoràmica, fotografia amb fins cadastrals, videos aeris per a inspecció de façanes, cobertes, instal·lacions inaccessibles, etc…), així com altres estudis d’asesorament a tècnics.

Dins de l’àmbit de l’enginyeria oferim un seguit de serveis a la construcció, l’enginyeria del terreny, i estudis i caracterització del territori.

 • Redacció i implantació de plans d’autoprotecció i assessorament en l’actualització i revisions dels PAU.
 • Estudis de riscos geològics.
 • Peritatges judicials i de part.
 • Estudis de contaminació de sòls.
 • Cartografia ambiental i temàtica.
 • Generació de Ortofotomapes i cartografia temàtica “al dia”.
 • Fotogrametria aèria amb drone, per generació de models 3d del terreny, estructures i edificis, gestió de cultius i forestal.
 • Estudis geotècnics per a la construcció, urbanització, així com l’estabilització de terrenys.
 • Aixecaments topogràfics i replanteig de límits de finques i forestals.
 • Direcció i gestió de labors mineres (pedreres, graveres, grans moviments de terres, etc.)
 • Fotografia aèria tècnica de baixa cota, per a publicitat i inspeccions tècniques d’emplaçaments de difícil accès.
 • Tecnologia dels formigons.
 • Formació a tècnics.
 • Certificació energètica d’edificis.