L’any 2000, el geòleg, hidrogeòleg i enginyer tècnic de mines Albert Bosch va començar la seva marxa professional com a consultor en àrees de la geotècnia, topografia i l’enginyeria del terreny.

Després de 11 anys d’activitat en la consultoria tècnica, i degut a l’ampliació dels àmbits de treball l’any 2011 i amb la col·laboració d’altres professionals neix Pleiades Enginyeria i Consultoria.

A l’actualitat, amb despatx professional a Parets del Vallés i Sabadell, Pleiades Enginyeria i Consultoria. amb un equip tècnic d’enginyers i arquitectes dóna servei, entre d’altres, en els camps dels estudis prèvis per a la construcció i el terreny (geotècnia, topografia y medi ambient), projectes per a la construcció, direcció i control d’obra civil, d’infraestructures i urbanització així com fotografia tècnica (fotografia aèria cartogràfica, per a control d’obres, fotografia aèria panoràmica, Fotografia amb fins cadastrals, videos aèris per a inspecció de façanes, cobertes, instal·lacions inaccessibles, etc…).