Certificats d'Eficiència Energètica

Exigits en el moment de vendre i llogar un habitatge o local comercial, així com per a la sol·licitud d’algunes ajudes.

Estudis d'inundabilitat

Exigits per l’Administració per als projectes de desenvolupament de noves infraestructures o edificacions en emplaçaments propers a lleres del Domini Públic Hidràulic

Oferta Geotècnia + Topografia

Encarrega’ns l’Estudi Geotècnic i tet farem un descompte en l’aixecament topogràfic.

Topografia

Aixecaments topogràfics, delimitació de finques, replanteig de plantacions i sistemes de reg…

Geotècnia i estudis geològics

Estudis geotècnics per a la construcció, estabilització de talussos, estudis hidrogeològics…

Estudis d'inundabilitat

Exigits per l’Administració per als projectes de desenvolupament de noves infraestructures o edificacions en emplaçaments propers a lleres del Domini Públic Hidràulic

Georeferenciació i cadastre

Informes de georeferenciació, informes de validació gràfica, ICUC,  generació d’arxius GML cadastrals de parcel·les i construccions…

Demana pressupost sense cap compromís

Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

El passat 14 de juny es va publicar al DOUE el Paquet legislatiu europeu de residus. Les directives modificades són: • Directiva Marc de Residus • Directiva d'abocadors • Directiva d'envasos • Directives de piles i acumuladors, de vehicles al final del seu...

read more