Topografia

Aixecaments topogràfics, delimitació de finques, replanteig de plantacions i sistemes de reg…

Geotècnia i estudis geològics

Estudis geotècnics per a la construcció, estabilització de talussos, estudis hidrogeològics…

Georeferenciació i cadastre

Informes de georeferenciació, informes de validació gràfica, ICUC,  generació d’arxius GML cadastrals de parcel·les i construccions…

Demana pressupost sense cap compromís

Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

El passat 14 de juny es va publicar al DOUE el Paquet legislatiu europeu de residus. Les directives modificades són: • Directiva Marc de Residus • Directiva d'abocadors • Directiva d'envasos • Directives de piles i acumuladors, de vehicles al final del seu...

read more