Joaquim Badia Gómez

Joaquim Badia Gómez

Socio

Llicenciat en Geologia per la UAB i Màster en Ciència i tecnologia química per la UNED.

Més de 10 anys d’experiència en el sector del formigó i el control de qualitat en formigons i àrids.

Professor-tutor a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) en el departament de Química.

Doctorant en la UAB, en el departament de ciència dels materials.

Albert Bosch Lacalle

Albert Bosch Lacalle

Socio Fundador

Geòleg per la UAB i Enginyer Tècnic de Mines per la UPC. Especialitzat en Hidrogeología i Geotécnia, Màster en Estratigrafia i Postgrau CIHS en la UPC.

Màster en Astronomia i Astrofísica per la VIU.

Té experiència com a professional en els àmbits de la Geotécnia, Hidrogeología, Enginyeria de Mines així com Topografia i Cartografia durant més de 10 anys.

Per compte d’altri ha treballat els últims 12 anys en l’administració local ocupant càrrecs tècnics superiors relacionats amb la Cartografia, SIG, Gestió d’Obres i Urbanisme.

Ramón Bosch Mateu

Ramón Bosch Mateu

Socio Fundador

Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB, Administrador de Finques i Assessor Fiscal.

Ha desenvolupat la seva labor professional durant més de 35 anys en el sector bancari en els departaments de riscos, seguiment i recuperació d’actius. Ha portat el control de pressupostos, adjudicació i posterior control fins a la seva finalització de mes de 250 obres.

Així mateix ha gestionat la negociació de quitacions amb els constructors o industrials, en mútiples obres, com a pas prévio i necessari per a l’inici dels projectes abans indicats.

 

Además Pleiades, Enginyeria i Consultoria S.L. cuenta con un equipo de colaboradores habituales entre los que hay:

  • Arquitectos
  • Geólogos
  • Ingenieros Geólogos
  • Ingenieros Técnicos de Minas
  • Doctores en Geología
  • Ingenieros Industriales
  • Técnicos Certificados para la Redacción de Planes de Autoprotección (PAU)