Serveis de Geotècnia

Sol·lucions tècniques – gestió del territori

  • Estudis geotècnics per a l’Edificació 90% 90%
  • Estabilitat de Talussos i Murs 95% 95%
  • Peritatges i comprobacions 85% 85%
  • Sondeigs i Prospeccions 90% 90%

L’experiència acumulada de més de 14 anys ens acredita en l’àmbit de la Geotècnia, tant en l’àmbit de l’edificació, obres linials, com estudi de estabilitats i riscos geològics

Estudis geotècnics

Hem realitzat més de 800  estudis geotècnics per a edificacions de tot tipus, desde habitatges unifamiliars fins a grans edificis i complexes.

Estabilitat de talussos i murs

Fem estudis d’estabilitat de talussos i dimensionament de murs, tant en sòls com en massissos de roca.

Informes pericials i de part

Sóm col·legiats del ICOG i COITGME i el·laborem informes sobre pericials de patologies i afectacions

Vols contactar amb nosaltres?