Estudis hidràulics i d’inundabilitat

Sol·lucions tècniques – gestió del territori

  • Delimitació zones inundables 95% 95%
  • Estudis de dinàmica fluvial 95% 95%
  • Peritatges i comprobacions 85% 85%
  • Cartografia temàtica 90% 90%

Els Estudis Hidrològics o d’Inundabilitat són exigits per l’Administració per als projectes de desenvolupament de noves infraestructures o edificacions en emplaçaments propers a llits del Domini Públic Hidràulic, concretament a zona de policia (marge de 100 metres respecte a la llera).

Fases d’un estudi d’inundabilitat

Topografia zona estudi

Necessitem una topografia detallada de làmbit destudi. Aquesta podem obtenir-la de forma clàssica, amb drones o bé utilitzant dades cartogràfics disponibles.

Cabals d'avinguda

Aquest càlcul podem obtenir-lo de la Confederació Hidrogràfica o bé fer un estudi o caracterització de la conca vessant.

Model hidràulic

Per a l’anàlisi correcta cal incloure a l’entorn de modelatge les possibles alteracions de terreny i les infraestructures del projecte.

Mapes i informe

Una vegada executat el model hidrològic, cap preparar tota la documentació gràfica i informes requerits per l’administració pública.

Algun dubte? necessites més informació?