Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

Publicació del paquet legislatiu europeu de residus

El passat 14 de juny es va publicar al DOUE el Paquet legislatiu europeu de residus. Les directives modificades són: • Directiva Marc de Residus • Directiva d’abocadors • Directiva d’envasos • Directives de piles i acumuladors, de vehicles al final del seu...
Nova llei de gestió de residus

Nova llei de gestió de residus

Nova llei de gestió de residus REIAL DECRET 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). A partir del dia 6 de maig ha canviat la llei sobre la gestió de residus.  Els trets...
“Els sòls d’Espanya” nou llibre publicat

“Els sòls d’Espanya” nou llibre publicat

Els sòls espanyols, menys erosionats però més contaminats Aquest treball conjunt apareix en el context de l’Any Internacional dels Sòls 2015, declarat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), abordant...