Sistema de Fotografía aéria

Sistema de Fotografía aéria

Gràcies a les tecnologies més avançades en fotografia i el control a distancia de dispositius multirotor, la fotografia aèria tècnica inspecció i publicitat ens ofereix una perspectiva i avantatges difícils d’igualar amb altres tècniques, com reducció dels riscos per a les persones i abaratament de les inspeccions (fora instal·lació de bastides, i accessos de risc), així com uns resultats professionals a baix cost.

Els àmbits d’aplicació son ilimitats, entre ells:

Arquitectura:

– Inspecció de façanes (per a pressupostos o evaluació de patologies o danys)
– Inspecció de cobertes (per a pressupostos o evaluació de patologies o danys)
– Inspecció tècnica d’edificis a zones inaccessibles.
– Peritatges en edificis en estat de ruina o inaccesibles.
– Modelatge 3d d’estructures i edificis singulars.model 3D

Obra civil:

– Seguiment fotogràfic d’obres.
– Mapejat i control de residus i acopis de material (topografia – volumetria de baix cost)
– Inspecció de talussos, vessants i ancoratges de difícil accés.
-Ortoimatges i cartografia temàtica “al dia”.

Àmbit legal:

– Verificació cadastral per a finques i emplaçaments de difícil accés.
– Peritatges en emplaçaments de risc.Fotogrametria aèria con drone

Plublicitat:

– Fotografies i videos panoràmics.
– Promoció immobiliària.

[slideshow id=”default”]