Serveis de Topografia

Sol·lucions tècniques – gestió del territori

  • Aixecaments topogràfics 90% 90%
  • Finques forestals i rústiques 95% 95%
  • Peritatges i comprobacions 85% 85%
  • Cartografia temàtica 90% 90%

L’experiència acumulada de més de 14 anys ens acredita en l’àmbit de la topografia urbana i rústica, peritatges de llindars i urbanístics, seguiment d’obra i activitats mineres, generació de cartografia per a gestió del territori, etc.

Aixecaments topogràfics

Hem realitzat més de 1.000  aixecaments topogràfics de parcel·les urbanes, rústiques, Obra civil i pública.

Replanteigs i Volumetries

Replantegem i comprobem els llindars de parcel·les i obres. Elaborem models digitals del terreny per a volumetries i modelitzacions 3D.

Cartografia Ambiental i Temàtica

Elaborem cartografia temàtica (geològica, ambiental, etc…), i la treballem amb sistemes GIS d’ultima generació (QuantumGis, vgGis, etc…)

Vols contactar amb nosaltres?