Estudis Ambiental i Sòls Contaminats

Sol·lucions tècniques – gestió del territori

  • Estudis d’Impacte Ambiental 95% 95%
  • Estudis preliminars Sòls Contaminats 90% 90%
  • Estudis de Riscos de Sòls Contaminats 85% 85%
  • Recuperació de Sòls Contaminats 90% 90%

Com a coneixedors del medi (Subsòl, aigües subterrànies i gestió del territori) el·laborem estudis ambientals, tant d’impacte, com de Sòls Contaminats, i Riscos Geològics

Estudis Sòls Contaminats

Informes, estudis i projectes de contaminació dels sòls per al compliment de la legislació vigent en tota Espanya.

Estudis d'Impacte Ambiental

Necessaris per a la tramitació de multitud d’Activitats econòmiques.

Estudis de Riscos Geològics

Informes de avaluació i gestió de Riscos Geològics

Vols contactar amb nosaltres?