Fotogrametria aèria

Mitjançant les imatges aèries capturades amb drone, generem ortofotomapes o cartografia temàtica, o be generem el model 3d, exportable als principals softwares de disseny 3D d’estructures i construccions singulars. La fotogrametria de baix cost és una tecnologia...