Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. afegeix al conjunt de serveis de l’àmbit dels Estudis d’Autoprotecció els Plans d’Autoprotecció d’activitats d’interés per a la protecció civil de Catalunya. ( PAUS annex  A i B ). Plans d’Autoprotecció

Amb aquesta incorporació, ja podem oferir la redacció, implantació i manteniment de Plans d’Autoprotecció de tot tipus d’activitats:

Plans d’Autoprotecció

  • Plans d'AutoproteccióIndustrials (Magatzems, Ind. Química, Act. Radiològiques,  Ind producció energética, Pirotècnia, etc.
  • Lúdiques i festives
  • Educatives i Hospitals
  • Edificis de gran alçada (EGA)
  • Preses i embassaments
  • Mineria
  • Túnels, carreteres, ports i transports
  • Serveis bàsics

Plans d’Autoprotecció

* Un PAU o Pla d’autoprotecció, és l’aplicació del Decret 82/2010  de 29 de juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. Plans d’Autoprotecció

** L’annex I del Decret 82/2010 estableix el catàleg d’activitats i centres amb obligació  d’autoprotecció  en protecció civil. Si teniu cap dubte respecte la vostra possible afectació, hi trobareu més informació en aquest enllaç..