Plans Autoprotecció Qué són?

El pla d’autoprotecció (PAU) és el document que preveu i analitza, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat, de situacions de risc extern i de catàstrofes i que estableix els mecanismes per a la lluita contra l’emergència. DECRET 82/2010 (GENERALITAT DE CATALUNYA)


Qui és el responsable de l’elaboració i implantació dels PAUs?

El responsable del Pla d’autoprotecció (PAU) és el titular de l’activitat i algunes de les seves obligacions segons el Decret 82/2010 són:

 • Garantir les condicions d’autoprotecció
 • Elaborar el PAU de l’activitat
 • Presentar el PAU a l’òrgan competent
 • Implantar i mantenir el PAU

RESUM DE PROTECCIÓ CIVIL DEL DECRET 82/2010 (GENERALITAT DE CATALUNYA) )


Qui pot realitzar els Plans d’Autoprotecció?

Només els tècnics competents acreditats per la Generalitat tenen competències per a la realització de Plans d’Autoprotecció.


De quin termini disposo per presentar el meu pla d’autoprotecció?
 • Activitats puntuals: Abans de l’inici de l’activitat
 • Instal·lacions noves: 6 mesos des de l’inici de l’activitat
 • Instal·lacions existents: Segons el Decret 82/2010, actualment totes les activitats o instal·lacions existents afectades pel mateix ja haurien de disposar de PAU (des de finals de 2011).

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL DECRET DE MESURES D’AUTOPROTECCIÓ (PROTECCIÓ CIVIL)


Quines són les sancions per no disposar del Pla d’Autoprotecció?

L’Article 72 de la llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, estableix que no disposar de PAU suposarà una infracció molt greu i les sancions corresponents van des de 150.000€ fins a 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de la instal·lació.

LLEI 4/1997 DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

D’altra banda, ja que l’autoprotecció i els plans d’autoprotecció són criteris d’obligat compliment, les companyies d’assegurances així ho requereixen davant qualsevol sinistre.


Quines són les activitats afectades pel decret 82/2010?

L’annex I del Decret 82/2010 defineix el Catàleg d’Activitats obligades a realitzar PAU.

CATÀLEG D’ACTIVITATS AFECTADES COMPLERT

A continuació es presenta un llistat d’algunes de les tipologies de instal·lacions o activitats, que en funció de les seves característiques, han de presentar PAU:

 1. Activitats industrials i/o d’emmagatzematge.
 2. Activitats d’investigació
 3. Activitats d’infraestructures de transport i d’infraestructures energètiques.
 4. Activitats d’espectacles públics, activitats de caràcter festiu, recreatives i activitats esportives (en recintes tancats o en espais oberts)
 5. Activitats sanitàries
 6. Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda
 7. Activitats docents (incloses les llars d’infants i les ludoteques)
 8. Edificis que acullin activitats comercials, administratives o prestació serveis.
 9. Teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes
 10. Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts al públic
 11. Centres comercials
 12. Càmpings
 13. Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials greus i permanents
 14. Activitats residencials públiques
 15. Edificacions i instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals
 16. Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals
 17. Aeròdroms, Heliports, Estacions d’esquí… Més un llarg etcètera.