Certificats d'Eficiència Energètica

Exigits en el moment de vendre i llogar un habitatge o local comercial, així com per a la sol·licitud d’algunes ajudes.

Estudis d'inundabilitat

Exigits per l’Administració per als projectes de desenvolupament de noves infraestructures o edificacions en emplaçaments propers a lleres del Domini Públic Hidràulic

Oferta Geotècnia + Topografia

Encarrega’ns l’Estudi Geotècnic i tet farem un descompte en l’aixecament topogràfic.

Topografia

Aixecaments topogràfics, delimitació de finques, replanteig de plantacions i sistemes de reg…

Geotècnia i estudis geològics

Estudis geotècnics per a la construcció, estabilització de talussos, estudis hidrogeològics…

Estudis d'inundabilitat

Exigits per l’Administració per als projectes de desenvolupament de noves infraestructures o edificacions en emplaçaments propers a lleres del Domini Públic Hidràulic

Georeferenciació i cadastre

Informes de georeferenciació, informes de validació gràfica, ICUC,  generació d’arxius GML cadastrals de parcel·les i construccions…

Demana pressupost sense cap compromís

Nova llei de gestió de residus

Nova llei de gestió de residus

REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). A partir del dia 6 de maig ha canviat la llei sobre la gestió de residus.  Els trets més importants són els següents:...

read more