MapaRiesgoZaragoza

Fruit del grup de treball del novè Congrés Nacional del Medi Ambient sobre mapes de riscos naturals en l’ordenació territorial i urbanística tenim aquesta publicació gratuïta descarregable des del web del ICOG – DESCÀRREGA.

El grup ha estat coordinat pel Col·legi Oficial de Geòlegs, al qual he d’agrair la seva participació en el CONAMA i felicitar pels resultats obtinguts en el grup i per l’edició d’aquest llibre.

El grup de riscos naturals, en la seva síntesi, subratlla en aquest treball el fet que la vulnerabilitat davant els desastres és un dels temes menys avaluats en el procés de desenvolupament urbà, reivindicant la necessitat d’una major comunicació entre geòlegs i geògrafs, urbanistes i planificadors locals.

Els mapes de risc, com a expressió espacial de les amenaces a què està sotmès el territori, es configuren com una de les millors solucions per harmonitzar els conceptes d’urbanisme i de sostenibilitat, facilitant així la projecció de les ciutats cap a zones segures.

CONAMAEn aquest document, el grup de treball sobre mapes de riscos naturals en l’ordenació territorial i urbanística del CONAMA 9, analitza en primer lloc els antecedents tècnics i normatius de la cartografia de riscos a Espanya, valorant la importància de la connexió entre urbanisme i sostenibilitat , i assenyalant les implicacions que la manca d’un equilibri adequat entre aquests conceptes pot suposar per a la seguretat dels ciutadans.

Posteriorment, s’examinen algunes iniciatives rellevants sobre cartografia de riscos naturals a Espanya:

  • Guia Metodològica per a l’Elaboració de Mapes de Riscos Naturals, del Ministeri d’Habitatge amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Geòlegs.
  • Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
  • Experiències desenvolupades a Catalunya sobre zonificació del risc i regulació urbanística dels usos dels espais fluvials, de l’Agència Catalana de l’Aigua.
  • Iniciatives de recerca adoptades en el si de la Unió Europea sobre mapes d’inundació per tsunamis, en què participa l’Institut Geogràfic Nacional.

escudoPor últim, s’analitzen les perspectives de la cartografia de riscos naturals des de dos àmbits específics. En primer lloc, des de l’àmbit assegurador, valorant les repercussions que aquest tipus de cartografia pot tenir en el camp de la prevenció. I en segon lloc, examinant les implicacions que tenen les activitats antròpiques en l’agreujament del risc d’inundació, analitzant les conseqüències per a la cartografia de riscos.

Fonts de la Noticia:   Colegio Oficial de Geólogos , Congreso Nacional del Medio Ambiente