Instituto Cartográfico Nacional

L’Institut Geogràfic Nacional ha creat aquesta publicacií, que està disponible a la web, a la secció de Cartografia didàctica.

Aquest manual tracta temes bàsics com la forma de la Terra i la seva representació, les projeccions, el concepte d’escala, tipus de mapes i tècniqies de representació i simbolització cartogràfica.

Pots accedir al manual aquí:

Manual de Cartografía