El web geoEuskadi permetrà l’accés a la cartografia i mapes oficials del Govern basc des telèfons mòbils i tauletes. El seu ús, de caràcter gratuït, permet la seva utilització tant des de treballs d’oficina com des d’activitats professionals, esportives o de recerca a peu d’obra.

Segons ha explicat la directora de Planificació Territorial i Urbanisme, Elena Lete, “geoEuskadi.net possibilita l’accés a l’última ortofoto aèria disponible, la cartografia oficial i multitud d’informacions sectorials tan variades com la toponímia oficial, mapes d’inundabilitat, la guia de carrers o la delimitació dels espais naturals protegits “. També serveix per mesurar distàncies i superfícies i extreure coordenades i altituds amb la precisió i garanties de la cartografia oficial de Govern basc.

Lete ha detallat que “geoEuskadi permet accedir entre coses a l’última ortofoto aèria disponible, la cartografia oficial i multitud d’informacions sectorials tan variades com la toponímia oficial, mapes d’inundabilitat, la guia de carrers o la delimitació dels espais naturals protegits. També serveix per mesurar distàncies i superfícies, i extreure coordenades i altituds amb la precisió i garanties de la cartografia oficial.

“Un dels objectius principals de geoEuskadi és fomentar l’accés fàcil i eficaç de la informació geogràfica pública perquè pugui ser reutilitzada tant per empreses com particulars, i puguin utilitzar-bé per a fins particulars o bé per generar o oferir productes derivats que creïn valor afegit i oportunitats de negoci. Tot això d’una manera lliure, interoperable i gratuït “, ha dit.