Building Energetic efficiency

According to Real Decreto 235/2013 of 5 April and published in the Boletín oficial del Estadon No. 89, from 1 June 2013 energy certification is mandatory for all buildings and homes that want to be hired or contracts for buying and selling. This certificate is assigned a class energy efficiency will vary from class A, for more energy-efficient class G by less efficient.

Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. offers as the completion of the certificate, such as the complete procedure so that you have to worry about anything.

Promoció Estiu Certificats energètics

OFERTA només vàlida el mes de Agost i Setembre per als 25 primers en solicitar el certificat per la pàgina web.  Preus sense iva.

Per més de 200 m2  posis en contacte amb nosaltres i realitzarem un pressupost sense compromís.

Inclou:     – Visita tècnica a l’immoble.

– Informe tècnic de la certificació energètica amb propostes de millora. Redactat per Tècnic certificat per l’ICAEN.

– Tràmits i taxes fins l’obtenció del certificat per part de la Generalitat.

Per a més informació, visiteu:  · Qué és el certificat d’eficiència energètica?