A l’equip de Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. comptem amb Geòlegs, Enginyers de Mines i Enginyers geòlegs col·legiats (Colegis de Geòlegs de Catalunya, Ilustre Colegio Oficial de Geólogos i Colegio Oficial de Ingenieros técnicos y de grado en Minas y Energía). Peritatges i Patologies Pleiades EnginyeriaFruit de la seva llarga experiència intervenim com a pèrits judicials o de part en aspectes geològics, geotècnics i ambientals. Aquestes actuacions poden donar cobertura a problemes de:
  • Problemes i patologies derivades del comportament del terreny.
  • Esllavissades que causen danys.
  • Patologies en edificis, murs o estructures per problemes en la fonamentació o el subsòl.
  • Estabilitat de murs i obres de contenció.
  • Filtracions d’aigua subterrània.
  • Sòls contaminats.
Peritatges i Patologies Pleiades Enginyeria