Segons el  Reial Decret 235/2013 del 5 d’abril i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat nº 89, a partir del dia  1 de juny  de 2013 la certificació energètica és obligatoria per a tots els edificis i habitatges que vulguin ser llogades o per a contractes de compra-venta. Aquest certificat assigna una Classe Energètica d’eficiència que variarà des de la classe A, pels energèticament més eficients, a la classe G, pels menys eficients.

Pleiades Enginyeria i Consultoria, S.L. li ofereix tan la realització del certificat, com el tràmit complet  perquè vostè no s’hagi que preocupar de res.

OFERTA només vàlida fins als 31 de desembre de 2016.  Preus sense iva, ni taxes de tramitació.

Per més de 200 m2  posis en contacte amb nosaltres i realitzarem un pressupost sense compromís.

Inclou:     – Visita tècnica a l’immoble.

– Informe tècnic de la certificació energètica amb propostes de millora. Redactat per Tècnic certificat per l’ICAEN.

– Tràmits i taxes fins l’obtenció del certificat per part de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, visiteu:  · Qué és el certificat d’eficiència energètica?